332827164932Right_and_Left_Opposite__Arrowsהיכרות מעמיקה עם דיני המכרזים משני צידי המתרס

עו"ד בצר כיהן במשך שנים כעו"ד בחברת החשמל לישראל ועסק אך ורק בדיני מכרזים על שלל היבטיהם מצד עורך המכרז, בחינת ההצעות וניקודן, השתתפות בוועדות מכרזים, עריכת חוות דעת וכיוצא בזה. לפני כ-15 שנה פתח את משרדו העצמאי ובו הוא מטפל בלקוחות מן הצד השני, אלו שמגישים הצעותיהם למכרזים השונים.

967024848727Hand_Pointerליווי בהגשת הצעה 

עו"ד בצר כיהן במשך שנים כעו"ד בחברת החשמל לישראל ועסק אך ורק בדיני מכרזים על שלל היבטיהם מצד עורך המכרז, בחינת ההצעות וניקודן, השתתפות בוועדות מכרזים, עריכת חוות דעת וכיוצא בזה. לפני כ-15 שנה פתח את משרדו העצמאי ובו הוא מטפל בלקוחות מן הצד השני, אלו שמגישים הצעותיהם למכרזים השונים.

המשרד מלווה לקוחותיו בהגשת הצעות למכרזים ומסייע בטיפול בטענות שונות כנגד מכרזים שאינם עומדים בכללי הדין והפסיקה, למשל:

תנאי סף בלתי סבירים

חשד בדבר "מכרז תפור"

פטור ממכרז שאינו הכרחי

תנאים מוקדמים לא הכרחיים

תנאים טכניים לא רלוונטיים

פנייה מיידית לבית המשפט לעניינים מנהליים לשינויים נדרשים

672543048257Conferenceייצוג לאחר החלטת ועדת המכרזים 

ועדת המכרזים קיבלה את החלטתה? משרדנו מייצג מציעים שלא זכו בטענות שונות וכן זוכים שמתמודדים עם טענות אלה, לדוגמה:

פגמים בהצעה שזכתה

פגיעה בעיקרון השוויון

חוסר סבירות של החלטת ועדת המכרזים

ניגוד עניינים בוועדת המכרזים

התנהלות בחוסר תום לב

היעדר שקיפות

898602049869Judgeתחומי מכרזים 

מקרקעין, תשתיות, הסעות, שירותי רכב, גינון, היי-טק, רכש, הפקות אירועים, פרסום ושיווק ועוד. הייצוג נוגע למכרזי משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), תאגידים עירוניים, מוסדות להשכלה גבוהה, חברות ממשלתיות ועוד.

תחומי פעילות נוספים – לצד הפעילות העשירה בתחום המכרזים, משרד עורכי דין אלעד בצר מסייע ללקוחותיו בתחומים נוספים של המשפט המנהלי וכן בשירותים משפטיים כגון ליטיגציה אזרחית בכל הערכאות והטריבונלים בישראל, ייצוג בעסקאות מקרקעין וייפוי כוח מתמשך. 

דילוג לתוכן